Mine mark

Design, Wordpress development, identity, design system

Frisse nieuwe Identiteit ontworpen voor Mine mark. Én een up-to-date design voor én development van de nieuwe website (feb. 2022).

Brand new website

Sinds 2020 werk ik ook als vrijwilliger voor de Mine Mark Foundation. We zetten ons in voor educatie omtrent achtergebleven explosieven (landmijnen) in conflict-gebieden. Het laatste project is een nieuwe iteratie van de identiteit. en natuurlijk een nieuwe website. Lancering begin 2022, stay tuned!

Identity, Design, Custom WordPress development

An impression

Mine mark - Homepage

Wat deden we?

Van de oude, statische website (AngularJS) naar een fris nieuwe ontwerp voor de identiteit, én de website.

Waar de oude website alleen door een developer bij te werken was, is deze website from scratch gebouwd in WordPress. Hierdoor kan iedereen in het team een artikel publiceren, teksten en afbeeldingen aanpassen en pagina’s aanmaken.

Minemark heeft beschikking over een 5-tal custom pagina-templates en vele custom componenten. Daarmee hebben ze de flexibiliteit om eenvoudig nieuwe pagina’s te maken, zonder dat de visuele stijl ooit in gevaar komt.

In a nutshell 🥜

  • Design / UX
  • Logo Design
  • WordPress Custom Theme development
  • 6 Custom Page Types
  • 8 Custom Block Patterns
  • MailChimp integratie
  • Mollie Payments integratie
  • Instagram Feed
  • Custom Post Types
  • SEO
Minemark website - Donate Call to Action

Éen van de belangrijkste acties voor Mine mark zijn natuurlijk de donaties. Daarvoor hebben we meerdere Call to actions opgezet, en een integratie met Mollie pay om de betalingen veilig af te ronden.